Menu Zamknij

Projekt

Gmina Strzelno realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Chcemy pracować!”
Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru gminy Strzelno w okresie do 31.12.2019 r.
W ramach projektu „Chcemy pracować!” zakupione zostały przyrządy do ćwiczeń rehabilitacyjnych i ruchowych dla uczestników projektu. Przyrządy takie jak: hantle, trampoliny, stepy, materace, kołysanki do ćwiczeń czy piłki gimnastyczne pozwalają osobom niepełnosprawnym w pełni uczestniczyć w zajęciach.  Uczestnicy korzystają z urządzeń w trakcie zajęć fitness, aktywnej rehabilitacji i zajęć rehabilitacyjnych.

Zajęcia dla osób niepełnosprawnych

W ramach projektu „Chcemy pracować!” uczestnicy biorą udział w szeregu różnych zajęć skierowanych do osób niepełnosprawnych z terenu gminy, a są to między innymi:

a) warsztaty psychologiczne,

b) warsztaty z doradcą zawodowym,

c) zajęcia fizjoterapetyczne,

d) zajęcia aktywnej rehabilitacji,

e) basen i nordic walking,

Powyższe warsztaty tematyczne powodują u uczestników projektu wzrost aktywności społecznej. Przyczyniają się do nabycia umiejętności przez uczestników jak również wpływają na polepszenie integracji i poprawę relacji między nimi. Warsztaty z doradcą zawodowym mają za zadanie ustalenie ścieżki zawodowej uczestników projektu i skierowanie osób posiadających największe predyspozycje na kursy zawodowe i staże. Wszystkie zajęcia odbywają się w zakładzie Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu.

Wyjazd studyjno-warsztatowy

W ramach projektu „Chcemy pracować!” uczestnicy projektu uczestniczyli w wyjeździe studyjno – warsztatowym do sąsiedniego, zaprzyjaźnionego ośrodka reintegracji we Włocławku. Wyjazd studyjno – warsztatowy miał na celu poznanie, gdzie pracują osoby niepełnosprawne, aby uczestnicy projektu mogli zobaczyć jak się pracuje w danych zawodach, jak wykonuje się odpowiednie prace kelnera, kucharza czy pracuje w pralni. W ramach świadczonych usług na rzecz rehabilitacji osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZAZ we Włocławku oferowane są różnego rodzaju usługi, między innymi:

• pralnicza – pranie wodne, czyszczenie wodne (wet-cleaning) oraz udostępniona do samodzielnego korzystania, pralnia samoobsługowa. W swojej ofercie zakład pierze, krochmali, prasuje, magluje pościel, prześcieradła, koszule, spodnie i wiele innych rzeczy, które nadają się do prania wodnego.

• krawiectwo w zakresie podstawowych usług krawieckich,

• wynajem sali bankietowo – konferencyjnej.

W czasie wyjazdu zapewniony został dla uczestników dojazd, obiad oraz serwis kawowy oraz prowadzący warsztaty.

Kursy i staże zawodowe

W ramach projektu „Chcemy pracować!” 8 osób mających największe predyspozycje do pracy i wykazujące największe zainteresowanie odbyło kursy zawodowe. Kursy zawodowe miały na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych, aby mogły wejść na rynek pracy i zacząć pracować.

W ramach tegoż projektu 6 osób niepełnosprawnych uczestniczyło dalej w stażach zawodowych dostosowanych pod indywidualną ścieżkę kariery uczestnika. Uczestnicy projektu mieli wypłacane stypendium stażowe przez 3 miesiące oraz dojazd na staż w zależności od potrzeb dojazdu na niego.

Uczestnicy w ramach projektu zapewnione mieli także szkolenie w dziedzinie BHP, odzież i obuwie robocze w zależności od odbywanego stażu oraz podstawowe badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu.

Skip to content