Menu Zamknij

O Nas

Cele i zadania

Cele i zadania Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu są skoncentrowane na pomocy osobom niepełnosprawnym, zarówno pod względem zatrudnienia, jak i rehabilitacji. Oto główne cele i zadania ośrodka:

1. Pomoc w znalezieniu pracy: Zakład Aktywności Zawodowej wspiera osoby niepełnosprawne w odnalezieniu się na rynku pracy poprzez oferowanie miejsc pracy odpowiednio przystosowanych do ich potrzeb. Dzięki temu, osoby niepełnosprawne mają szansę na samodzielne zarabianie i rozwijanie swoich umiejętności zawodowych.

2. Nieodpłatna rehabilitacja: Ośrodek prowadzi nieodpłatną rehabilitację dla pracowników niepełnosprawnych. Dzięki temu, osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności mogą korzystać z profesjonalnej opieki terapeutycznej, która pomaga poprawić ich zdrowie i sprawność fizyczną.

3. Stworzenie kompleksowego ośrodka rehabilitacyjno-szkoleniowo-wypoczynkowego: Przy wsparciu Urzędu Gminy w Strzelnie oraz dzięki ciężkiej pracy pracowników, udało się stworzyć ośrodek, który łączy rehabilitację, szkolenia i wypoczynek. Hotel jest w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewniając im wszystkie niezbędne udogodnienia.

Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu to miejsce, które nie tylko pomaga osobom niepełnosprawnym, ale również zapewnia różnorodne możliwości wypoczynku, rehabilitacji oraz organizacji szkoleń i konferencji. Położenie ośrodka w malowniczym lesie i bliskość jeziora stanowią dodatkowy atut, który przyciąga gości indywidualnych i grupy zainteresowane aktywnym wypoczynkiem.

Działalność Zakładu współfinansowana ze środków PFRON za pośrednictwem Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Usługi

Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu nie tylko pomaga osobom niepełnosprawnym w znalezieniu pracy, ale także daje im możliwość twórczego wyrażania siebie i uczestniczenia w różnych sferach społecznych. Wytwory pracy osób niepełnosprawnych nie mają tylko korzyści materialnych, ale także wpływają na ich poczucie własnej wartości, a także motywują ich do pełnienia ról społecznych.

Zakład zatrudnia osoby niepełnosprawne na częściowe etaty, takie jak 0,6 lub 0,8, co umożliwia im elastyczne angażowanie się w pracę.

Oferowane przez Zakład usługi obejmują różnorodne dziedziny:

1. Usługi turystyczne: Zakład Aktywności Zawodowej może świadczyć usługi związane z turystyką, takie jak wypożyczalnia rowerów wodnych, kajaków, rowerów szosowych.

2. Usługi organizacyjno-szkoleniowe: Ośrodek może organizować różnego rodzaju szkolenia, warsztaty, konferencje, seminaria i inne wydarzenia o charakterze edukacyjnym czy biznesowym.

3. Usługi gastronomiczno-noclegowe: Zakład posiada restaurację tarasową i może oferować usługi gastronomiczne oraz noclegowe dla gości.

4. Usługi pralnicze: Zakład może świadczyć usługi pralnicze, włączając w to pranie, prasowanie i czyszczenie różnego rodzaju tkanin.

5. Usługi terapeutyczno-rehabilitacyjne: Ośrodek oferuje różne formy terapii i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami, w tym fizjoterapię, masaż, terapię zajęciową i inne.

6. Usługi parkingowe: Zakład posiada zautomatyzowany parking na ponad 100 miejsc.

7. Usługi remontowo-porządkowe: Zakład może świadczyć usługi remontowe i porządkowe, obejmujące prace takie jak malowanie, drobne naprawy, sprzątanie, itp.

8. Usługi rolniczo-ogrodnicze: Ośrodek może angażować się w prace rolnicze i ogrodnicze, takie jak uprawa roślin, pielęgnacja ogrodów, prace polowe, itp.

9. Usługi rękodzielnicze: Zakład może oferować różnorodne wyroby rękodzielnicze wykonane przez osoby niepełnosprawne.

Dzięki temu szerokiemu spektrum usług, Zakład Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu umożliwia osobom niepełnosprawnym aktywny udział w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego.

Statut

ZAZ Przyjezierze działa w oparciu o następujące akty prawne:

  • ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2011 r., Nr 127, poz. 721)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U 850)
  • ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U z 2013, poz. 885, poz. 938)
  • rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U z 2010, Nr 241,poz. 1616)
  • oraz innych dotyczących funkcjonowania Zakładu oraz prowadzonej działalności wytwórczo – usługowej

Zgodnie z art 29 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zakład aktywności zawodowej musi zatrudniać conajmnniej 70 % osób niepełnosprawnych ogółu zatrudnionych:

  • ze znacznym stopniem niepełnosprawności (bez względu na rodzaj schorzenia)
  • z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, stan zatrudnienia tych osób nie może być wyższy niż 35 % ogółu zatrudnionych

Zgodnie z przepisami w pierwszej kolejności zatrudniane są osoby:

  • w szczególności skierowane przez powiatowy urząd pracy
  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej w stosunku do których rada programowa zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej.
Skip to content