Projekt

Gmina Strzelno realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich „Chcemy pracować!”

Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru gminy Strzelno w okresie do 31.12.2019 r.

W ramach projektu „Chcemy pracować!” zakupione zostały przyrządy do ćwiczeń rehabilitacyjnych i ruchowych dla uczestników projektu. Przyrządy takie jak: hantle, trampoliny, stepy, materace, kołysanki do ćwiczeń czy piłki gimnastyczne pozwalają osobom niepełnosprawnym w pełni uczestniczyć w zajęciach.  Uczestnicy korzystają z urządzeń w trakcie zajęć fitness, aktywnej rehabilitacji i zajęć rehabilitacyjnych.