Menu Zamknij

Turnusy

ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W PRZYJEZIERZU zaprasza na:
14-dniowy turnus rehabilitacyjny z dofinansowaniem ze środków PFRON

Cena turnusu rehabilitacyjnego:
2040,00 zł pacjent z rehabilitacją
1540,00 zł opiekun osoby niepełnosprawnej (bez rehabilitacji)

Cena zawiera:
– zakwaterowanie w pokoju z łazienką,
– wyżywienie (śniadanie+obiad+kolacja),
– 3 zabiegi lecznicze dziennie (od poniedziałku do piątku)
– wycieczki piesze po okolicy, nordic walking
– korzystanie z siłowni i wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego
– opiekę medyczną
– dostęp do bezprzewodowego Internetu WiFi
– monitorowany parking
Turnus rozpoczyna się obiadem, a kończy śniadaniem.

W naszym Ośrodku możemy przyjmować osoby niepełnosprawne:
– poruszające się na wózkach inwalidzkich,
– z dysfunkcją narządu ruchu
– z dysfunkcją narządu słuchu,
– z upośledzeniem umysłowym,
– z chorobą psychiczną,
– z padaczką,
– ze schorzeniami układu krążenia,
– z mózgowym porażeniem dziecięcym,
– z autyzmem,
– z zespołem aspergera,
– z nadwagą,
– z zespołem Downa,
– z ADHD,
– z demencją starczą,
– ze schorzeniami układu oddechowego.

WAŻNE INFORMACJE:
1. Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego może otrzymać osoba z orzeczoną niepełnosprawnością tylko raz w roku.
2. Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.
3. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoba niepełnosprawna i jej opiekun ponosi koszt pobytu za 14 dni.
4. Osoba niepełnosprawna zobligowana jest do dostarczenia przed turnusem lub najpóźniej w pierwszy dzień turnusu kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności lub wniosku lekarza o skierowanie na turnus, informację o stanie zdrowia oraz informacji o przyznanym dofinansowaniu.

Informacje i rezerwacja: 52 318 14 64 lub 723 033 38

UWAGA!
Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Test na obecność koronawirusa ma obowiązek wykonać każda osoba przyjeżdżająca na turnus rehabilitacyjny do Zakładu Aktywności Zawodowej w Przyjezierzu. Pacjent wykonuje test we własnym zakresie.

 

Skip to content